There was a problem with your video. Another version is available.

Phát triển mạng đô thị của bạn

Hiện đại hóa. Đơn giản hóa. Tự động hóa. Thành công.

Khách hàng đang phát triển. Đã đến lúc phát triển mạng lưới để đáp ứng với các nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng.
Mạng lưới trong tương lai thực sự trông sẽ thế nào? Đã đến lúc để khám phá...

Kết nối mạng sẵn sàng cho tương lai là một thuật ngữ phổ biến trong ngành viễn thông, vậy ý nghĩa thực sự của nó là gì?

Hãy đối mặt với nó. Các thiết kế mạng truyền thống không có hiệu quả và không linh hoạt. Điều này khiến cho việc đưa ra những dịch vụ mới và tối ưu hóa chi phí khó khăn hơn khi bạn tăng quy mô và độ phức tạp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Các mạng trong tương lai sẽ giúp khắc phục được toàn bộ các thách thức của mạng truyền thống. Vấn đề đặt ra là - mạng sẵn sàng trong tương lai thực chất trông sẽ ra sao?

Tại Ciena, chúng tôi cho rằng có bảy yêu cầu quan trọng dành cho kết nối mạng thực sự sẵn sàng trong tương lai. Tất cả đều sẵn sàng ngay hôm nay cùng với những công nghệ và kỹ thuật mạng phù hợp.

Mạng truy nhập và mạng gom thế hệ tiếp theo

Giảm tiêu thụ năng lượng của mạng. Giảm các chi phí vận hành. Tạo ra một kiến trúc mạng đơn giản hơn. Khiến mạng dễ triển khai, quản lý, và giám sát hơn.

6 tính năng hàng đầu của một mạng đô thị hội tụ thực sự sẵn sàng cho tương lai

Khi lưu lượng tiếp tục bùng nổ, các mạng IP truyền thống đang tạo ra nhiều thách thức lớn về vận hành và độ phức tạp cho các nhà mạng.

Đáng nhẽ ra không cần phải phức tạp như vậy.

Rất nhiều nhà mạng có suy nghĩ cấp tiến đã chuyển sang mạng Ethernet để chuẩn bị các mạng gom của họ sẵn sàng trong tương lai. Với mạng IP và Ethernet hội tụ, bạn có thể thay thế số lượng lớn các bộ định tuyến IP bằng các nốt mạng IP và Ethernet hội tụ, với số lượng ít hơn và khả năng mở rộng cao hơn.

Chuẩn bị mạng lưới của bạn sẵn sàng cho tương lai băng thông cao - ngay từ hôm nay

Việc mở rộng các mạng truyền thống để đáp ứng các nhu cầu tăng cao không phải là giải pháp bền vững.

Đã đến lúc phải phá bỏ những trạng thái hiện tại để đáp ứng các dịch vụ yêu cầu băng thông cao của thế hệ mạng tiếp theo.

Các mạng gom Ethernet và IP hội tụ phát triển lớp IP và tận dụng các ưu điểm của Ethernet băng thông cao, linh hoạt. Việc hội tụ Ethernet và IP cho phép mạng thay đổi quy mô một cách nhanh chóng-theo yêu cầu-để hỗ trợ các lưu lượng tăng nhanh liên tục.

Resources

Mạng có Khả năng thích ứng là gì?

Mạng có Khả năng thích ứng là một cách tiếp cận mới để mở rộng các khái niệm tự động hóa hệ thống mạng nhằm chuyển đổi mạng cố định thành một môi trường mạng tự động, lập trình được, và tự thay đổi dựa trên việc phân tích và đưa ra thông tin.

Câu chuyện của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về mục đích và cam kết của chúng tôi.

Xem video: Câu chuyện của chúng tôi

Sẵn sàng chuyển đổi mạng của bạn?

Hãy nói chuyện với chúng tôi.

Liên hệ với Ciena: Sẵn sàng chuyển đổi mạng của bạn?