Cách thức xây dựng mạng truyền thống, dựa vào IP đơn giản là một cách thức không bền vững: Hoạt động không hiệu quả không ngừng gia tăng của việc thêm liên tục nhiều giao thức IP hơn khiến hoạt động mạng quá phức tạp và không thể quản lý được Mạng IP mới phải mở, khả trình, phân tách được, và ảo hóa theo cách cho phép các nguồn lực được cấu hình lại nhanh chóng mà không bị ngăn cản về vật lý. Để giải quyết các yêu cầu về mạng IP mới, Ciena đã giới thiệu IP có Khả năng thích ứng, một giải pháp mới cung cấp các khả năng IP thiết yếu nhằm hỗ trợ các ứng dụng mới trong khi cho phép các nhà điều hành mạng hưởng lợi từ khả năng mở rộng quy mô như các giải pháp đám mây, chức năng phân tách được và tính thông minh tự động hóa.