Nhận băng thông ngay nơi cần thiết là vô cùng quan trọng trong các mô hình kinh doanh dựa trên nền điện toán đám mây ngày nay. Và chúng tôi có những giải pháp cho vấn đề này.