Khi các đột phá về công nghệ dẫn tới sự xuất hiện của các thành phố thông minh, các nhà cung cấp dịch vụ đang tìm kiếm cơ hội chiếm lấy lợi thế của Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học Máy (ML) nhằm đáp ứng tốt hơn các kỳ vọng càng ngày càng tăng của những khách hàng họ đang phục vụ. Thách thức? Công nghệ đột phá chính là độ mạnh về băng thông- và dữ liệu và độ linh hoạt của nhu cầu. Để hiện đại hóa một cách táo bạo, các thành phố và cộng đồng cần một mạng có thể thích ứng một cách nhất quán và đáng tin cậy với nhu cầu liên tục thay đổi. Họ cần Mạng có Khả năng Thích ứng của CienaTM.