Cùng với sự phát triển của dữ liệu di động trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với mức trung bình 30% mỗi năm, với chi phí trên mỗi bit cho mạng định tuyến IP/MPLS trong khu vực đang giảm 20% mỗi năm, theo Ovum, vấn đề nặng nề nhất cần phải giải quyết cho các mạng IP ngày hôm nay không phải chỉ là mở rộng băng thông, mà là đạt được khả năng vận hành ổn định. Ngoài ra, cơ bản là phải đảm bảo bất kỳ thứ gì bạn thêm vào mạng của mình đều phù hợp với kiến trúc hiện tại.

Để giải quyết những vấn đề thực tế này của mạng IP, Ciena đã giới thiệu Adaptive IPTM. Adaptive IP cho phép các nhà mạng kích hoạt các khả năng IP tối thiểu cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng mới trong khi hỗ trợ mạng của bạn với mức linh hoạt như đám mây, tính năng bỏ gộp, và thông tin tự động. Đồng thời, giải pháp này cho phép kết nối IP tinh gọn, đơn giản dẫn tới khả năng mở rộng rất kinh tế.

Adaptive IP hỗ trợ các dịch vụ và ứng dụng hiện có trong khi thiết lập một nền tảng cho các trường hợp sử dụng mới và đang phát triển, như 5G và IoT.

Vai trò của phần mềm trong việc tối đa hóa tiềm năng mạng IP của bạn

Adaptive IP là một trường hợp sử dụng tầm nhìn kiến trúc Adaptive Network™ của Ciena, với một cơ sở hạ tầng gói khả trình và không gom với điều khiển dựa trên Mạng Định nghĩa bởi Phần mềm (SDN) và tự động hóa dựa trên phân tích học máy, với đầu vào là đo đạc mạng trong thời gian thực.

Đây là cách phần mềm có thể làm việc trong kiến trúc Adaptive IP:

Điều khiển và tự động hóa bằng phần mềm

Các ứng dụng mới sẽ cần các khả năng IP đặt tại biên của mạng trong khi cung cấp một cách linh hoạt quy mô và hiệu năng, khi cần thiết. Điều này có thể đạt được tốt nhất bằng cách tận dụng tự động hóa thông minh bằng cách chuyển thông tin đo từ xa từ các hạ tầng mạng được trang bị tốt về. Blue Planet® Điều khiển Dịch vụ Đa miền (MDSO) cho phép kiến trúc này chuyển dịch cùng với khả năng tập trung, điều khiển bằng phần mềm của các miền có nhiều nhà cung cấp.

Trong một giải pháp IP kế thừa, một số lượng ngày càng tăng lên của các nền tảng bộ định tuyến dựa trên phần cứng được triển khai tốn kém thực hiện nhiệm vụ này. Ngược lại, kiểm soát phần mềm và lớp tự động hóa làm giảm tín hiệu phân hệ điều khiển dựa trên điểm nút, khiến việc triển khai đơn giản hơn và sinh lợi hơn. Bạn có thể đạt được điều này với nền tảng phần mềm dựa trên SDN của Blue Planet

Tự động hóa Trí tuệ Blue Planet hoạt động trong một môi trường mạng lai, đa nhà cung cấp, khiến nó trở nên dễ dàng cho mọi nhà cung cấp mạng khi bắt đầu hành trình của họ từ một tiếp cận IP cũ tập trung vào các khối đến một thiết kế mạng tự động hóa, đơn giản, hỗ trợ hiệu quả cho các dịch vụ kế thừa nhiều nhất trong khi chuẩn bị cho làn sóng tiếp theo của các yêu cầu về ứng dụng.

Phân tích và thông tin:

Các phân tích và thông tin-Giải pháp Adaptive IP tận dụng các Phân tích Blue Planet của Ciena, kết hợp khả năng học máy hùng mạnh để thu được các hiểu biết sâu về bất kỳ mạng lưới nào - Ciena, bên thứ ba hoặc mạng lai. Được xây dựng dựa trên một kiến trúc mở và mở rộng được dùng các vi dịch vụ, khung chương trình linh hoạt dành cho việc thu thập, xử lý, và lưu trữ dữ liệu mạng hỗ trợ các ứng dụng dựa trên phân tích sáng tạo.

Một phần quan trọng của giải pháp Adaptive IP của Ciena là Blue Planet Tối ưu và Đảm bảo Định tuyến (ROA) giải quyết vấn đề cơ bản của quản lý IP/MPLS. Cùng với Blue Planet ROA, bạn có thể bắt các thông tin đo đạc trong thời gian thực từ các thành phần của mạng, cũng như từ các bộ điều khiển miền và quản lý dịch vụ, như Blue Planet MDSO để cung cấp các khả năng phân tích lỗi mạng. Khả năng quan sát vào phân hệ điều khiển mạng của IP/MPLS cho phép bạn nhìn một cách chính xác cách mà lưu lượng cụ thể truyền trên mạng IP Lớp 3, và vào các vị trí có thể tối ưu hiệu năng dựa trên định kỳ hàng ngày. Được trang bị cho tự động hóa mạng lưới thông minh, Blue Planet ROA tích hợp với Blue Planet MDSO để cung cấp các phân tích hùng mạnh và khả năng quản lý, và tăng chuyển dịch về phía một mạng IP có khả năng thích ứng.

Hầu hết các nhà cung cấp mạng đều có sẵn nhiều hệ thống kiểm kê để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ đa dạng của họ và các đường lối kinh doanh. Tuy nhiên, do các hệ thống kiểm kê truyền thống hoạt động ngoại tuyến, và được phát triển chủ yếu để hỗ trợ các mạng lưới vật lý dựa trên chuyển mạch, chúng cung cấp một tầm nhìn đứt đoạn và tĩnh về dịch vụ và các nguồn tài nguyên mạng. Các nhà cung cấp mạng đang chịu áp lực cực lớn trong việc giảm chi phí và triển khai thêm các dịch vụ theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để giải quyết vấn đề này bằng Giải pháp Quản lý Tài nguyên Blue Planetcủa Ciena, bạn có thể có một góc nhìn thống nhất, linh hoạt, và đầu cuối về các tài nguyên mạng và dịch vụ, để tinh giản các quy trình vận hành của bạn.

Adaptive IP: Một kiến trúc mạng IP mở, từ mạng truy cập đến mạng đô thị

Adaptive IP là kiến trúc mạng mới sáng tạo của Ciena được tạo riêng nhằm mang lại kết nối IP một cách tiết kiệm, từ mạng truy cập đến mạng đô thị. Vì đây là một trường hợp sử dụng của tầm nhìn Mạng Thích ứng của Ciena, nó tận dụng điều khiển phần mềm, tự động hóa, phân tích, thông tin, và quản lý tài nguyên theo một phương thức mở, có nghĩa là các nhà mạng có thể lấy và chọn các khối cần thiết theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ. Adaptive IP hoàn toàn tương thích với các mạng IP hiện tại và sẽ tăng cường khả năng theo dõi, hiệu năng mạng, và tự động, khi bạn chuyển sang Mạng Thích ứng.