Đối với hệ thống mạng ngày nay, thành công phụ thuộc vào khả năng truyền dẫn lưu lượng dữ liệu lớn từ người dùng cuối đến các văn phòng, các chi nhánh, Internet và các trung tâm dữ liệu một cách có hiệu quả kinh tế. Không chỉ như vậy, mà việc quản lý chuyển đổi từ các dịch vụ 1G sang 10G và 100G còn đòi hỏi cần phải gia tăng dung lượng lớn.

Khi được tích hợp hoàn toàn với hạ tầng mạng quang có khả năng thay đổi, các dịch vụ kết nối mạng Ethernet có thể giúp bắt kịp các nhu cầu về băng thông một cách có hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, các dịch vụ Ethernet (các dịch vụ Lớp 2) phải được chuyển giao lưu lượng từ cả các dịch vụ Ethernet kinh doanh chung (như E-LINE, E-LAN, E-TREE, và E-ACCESS) cũng như từ các dịch vụ IP chung (Lớp 3), bao gồm các dịch vụ IP-VPN và, ngày càng nhiều, các dịch vụ SD-WAN.

Để đạt được điều này, hạ tầng Ethernet phải có các tính năng IP gắn sẵn hỗ trợ được khả năng hội tụ đa dịch vụ và các loại lưu lượng trên cùng hạ tầng tối ưu về giá. Những khả năng này xác định 'mạng cộng gộp IP và Ethernet.' 

Ưu và khuyết điểm của cộng gộp Ethernet truyền thống
Ethernet thường hỗ trợ việc tiếp cận định tuyến lưu lượng 'tĩnh'. Lợi thế là các mạng Ethernet đặc biệt dễ triển khai, vận hành và hỗ trợ. Chúng cũng gọn và hiệu quả, và cần ít nguồn nhân lực lành nghề để vận hành và duy trì.

Bên cạnh những lợi thế chính này, định tuyến tĩnh qua các mạng Ethernet còn yêu cầu nhiều bước dự phòng để chuyển giao một dịch vụ đầu cuối từ lớp truy cập đến lõi IP.

Ưu và khuyết điểm của mạng cộng gộp IP
Các mạng cộng gộp IP chủ yếu hỗ trợ định tuyến lưu lượng 'động'. Điều này hỗ trợ việc cung cấp liền mạch, đầu cuối cho các dịch vụ được chuyển giao qua mạng, giảm chi phí việc can thiệp thủ công và tăng tốc thời gian ra thị trường cho các dịch vụ mới.

Trong khi những lợi ích này thật hấp dẫn, định tuyến động yêu cầu hạ tầng bộ định tuyến IP phức tạp (Lớp 3), tốn tiền mua, cài đặt và hỗ trợ, yêu cầu các chuyên gia có trình độ tay nghề cao. Các bộ định tuyến IP cũng cung cấp các khả năng và các giao thức IP lắp sẵn tiến xa hơn tập hợp nhỏ mà các mạng cần đến nhiều nhất. Chức năng không được sử dụng này thúc đẩy CAPEX cho thiết bị mạng IP, ảnh hưởng xấu đến tuyến dưới.

Các lợi ích của mạng cộng gộp IP và Ethernet
Thế hệ cuối cùng của các giải pháp cộng gộp đang bắt đầu hội tụ các khả năng Ethernet và IP để cộng gộp lưu lượng từ nhiều dịch vụ có hiệu quả hơn.. Điều này đạt được với thiết bị có khả năng Ethernet cũng kết hợp với các giao thức IP cần để hỗ trợ phạm vị đầy đủ của các dịch vụ Lớp 3, và chuyển giao liền mạch lưu lượng vào trong mạng lõi IP/MPLS

Tương lai của mạng cộng gộp IP và Ethernet
Sự phát triển của các giải pháp cộng gộp IP và Ethernet sẽ được dựa trên độ mở, không gộp, và điều phối cho phép độ phức tạp mạng được phân tách cho lớp Mạng do Phần mềm Xác định (SDN) và giữ các tập hợp con của giao thức IP trong nền tảng được gọn nhẹ hơn. Tiếp cận này khiến mạng có khả năng thay đổi, có hiệu quả kinh tế nhiều hơn và hoạch định trong tương lai.

Một ví dụ thú vị đó là công nghệ được gọi là định tuyến phân khúc, sử dụng hướng dẫn cụ thể để chuyển tiếp 'các gói' dữ liệu giữa các điểm nút qua đường định tuyến sẵn có ngắn nhất. Với định tuyến phân khúc, mạng không còn cần phải duy trì các giao thức cụ thể cho các ứng dụng cụ thể, cho phép sự tụ hội của nhiều dịch vụ trên một mạng đơn.

Phân tách điều khiển định tuyến trong một mạng cộng gộp IP và Ethernet cũng mang lại các phân tích mạng phức tạp hơn trong toàn bộ mạng, hỗ trợ tốt hơn các quyết định định tuyến dựa trên các báo cáo trạng thái thời gian thực. Điều khiển định tuyến trung tâm cũng cho phép khả năng chiếm ưu thế của nền kinh tế điện toán đám mây trong khi giảm lớn nhu cầu về các khả năng xử lý tốn kém và phức tạp trên mọi điểm nút định tuyến.

Lợi ích nhiều hơn của các mạng cộng gộp IP và Ethernet hội tụ phân tách điều khiển định tuyến vào lớp điều phối đó là các điều hành viên có thể triển khai chỉ một tập hợp nhỏ các giao thức định tuyến mà họ thực sự cần để hỗ trợ các dịch vụ đã lựa chọn của mình. Điều đó có nghĩa là năng lượng xử lý theo yêu cầu của mỗi điểm nút được giảm xuống đáng kể, cho phép các nhà điều hành đáp ứng được nhu cầu với các linh kiện silicon thương mại hơn là ASICs tốn kém, phức tạp chủ yếu được sử dụng trong các bộ định tuyến IP ngày nay.

Mạng cộng gộp IP và Ethernet hội tụ cũng hưởng lợi từ khả năng thay đổi quang lắp sẵn theo yêu cầu. Bằng cách tận dụng lợi thế của tích hợp trơn tru với lớp chuyển đổi quang, các đường dẫn 1G và 10G có thể được nâng cấp lên 100G, 200G và 400G trong nhiều phút và giờ, hơn là ngày và tháng.

Khả năng tăng quy mô mạng cộng gộp có thể lập trình có nghĩa không cần có phần cứng bổ sung nào để biến đổi khả năng sẵn có hoặc để triển khai các dịch vụ mới. Điều này có thể giúp giảm bất động sản, điện, hệ thống làm mát, hỗ trợ và các chi phí khác liên quan đến việc gia tăng hạ tầng IP.

Khám phá IP™có Khả năng thích ứng
Các giải pháp cộng gộp của IP và Ethernet Ciena giúp gia tăng vận tốc dịch vụ trong khi giảm chi phí và dấu chân mạng đầu cuối. Tin cậy vào kết nối mạng gói từ Ciena để:

  • Chuyển đổi mạng để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ truyền thống và phi truyền thống trong khi giảm tổng số chi phí hiện có của sở hữ mạng để đương đầu với lợi nhuận tụt giảm.
  • Đặt mục tiêu thành công các dịch vụ Kinh doanh 4G/5G, TDM/L2/L3/VNF, và các cơ hội Fiber Deep trong việc truy cập/cộng gộp/mạng đô thị qua các giải pháp gói có mục đích nhất định, mang lại lợi nhuận, đơn giản hơn.
  • Thực hiện các mạng có thể thích ứng sẵn sàng để thay đổi cho các doanh nghiệp hoach định tương lai qua tự động hóa lớn hơn, kiểm soát dựa trên mục đích và tự tối ưu hóa để tư bản hóa trên các cơ hội kinh doanh mới