Tài liệu này giải thích cách thức các nhà điều hành mạng có thể thay thế các mạng SDH và Ethernet cũ kỹ bằng các giải pháp mạng gom IP và Ethernet thế hệ mới nhất của Ciena để tiếp tục phát triển lưu lượng cho tương lai, giảm các chi phí vận hành, mang lại các dịch vụ mới, tạo ra nhiều lợi nhuận tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng hơn.