Ciena sử dụng cookie để đảm bảo mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi truy cập vào trang web của chúng tôi, cũng như để tăng cường chất lượng trang web nói chung. Nếu bạn tiếp tục, chúng tôi sẽ coi như bạn đồng ý nhận mọi cookie trên tất cả trang web của Ciena. Để đồng ý nhận mọi cookie trên tất cả trang web của Ciena, hãy bấm vào Tôi chấp nhận. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

There was a problem with your video. Another version is available.

home robot woman final home robot piece final

Thích ứng có nghĩa làMẠNG SẴN SÀNG CHO GAME

Nếu là Mạng Thích ứng, đó chính là Ciena.

The Adaptive Network

Game đang thay đổi mạng như thế nào

The Adaptive Network

"Bố già của thể thao điện tử" + bài nói chuyện của Ciena về mạng tương lai

Mới nhất

Cộng đồng

Cộng đồng Ciena:
Đặt câu hỏi và chia sẻ kiến thức của bạn

Packet Networking

Ethernet của Nhà mạng 101: Tốc độ, Tiêu chuẩn và Dịch vụ