Ciena sử dụng cookie để đảm bảo mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi truy cập vào trang web của chúng tôi, cũng như để tăng cường chất lượng trang web nói chung. Nếu bạn tiếp tục, chúng tôi sẽ coi như bạn đồng ý nhận mọi cookie trên tất cả trang web của Ciena. Để đồng ý nhận mọi cookie trên tất cả trang web của Ciena, hãy bấm vào Tôi chấp nhận. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

There was a problem with your video. Another version is available.

THE ADAPTIVE NETWORK

Thành phố Thông minh?
Chỉ thông minh bằng với các mạng lưới xây dựng trên đó.

Hãy trở nên thông minh Đọc blog

Một tín hiệu của thời đại?

Don't become a roadside relic.
Evolutionize your packet networks.

Đừng trở thành một phế tích bên lề đường..
Hãy phát triển hệ thống mạng gói của bạn.

Bắt đầu ngay bây giờ!.

Ciena mua lại DonRiver.

Unlock the potential of dynamic
inventory management.

Giải phóng tiềm năng quản lý hàng tồn kho
động.

Tìm hiểu thêm

Ciena 5G Solutions:
Chuyển đổi có dây thành không dây.

Mới nhất

Cộng đồng

Cộng đồng Ciena:
Đặt câu hỏi và chia sẻ kiến thức của bạn

Packet Networking

Ethernet của Nhà mạng 101: Tốc độ, Tiêu chuẩn và Dịch vụ